Emulsioner -           

• Vetenskap

• Teknologi 

 
         

EminTech 

 
 

 

 

• Produktutveckling

• Analyslaboratorium

 
           
 

EminTech utvecklar produkter inom
områden där ytkemi är viktigt.
 
Exempel på sådana produkter är
läkemedel, medicintekniska produkter,
livsmedel. tekniska emulsioner och geler.

Välkommen till
emintech.com

 

 
           
    uppdat 20211012