Sedan 1990 norra Europas ledande konsultföretag
inom halvfasta
formuleringar

       

Emulsioner -           

• Vetenskap

• Teknologi 

 
         

EminTech 

 
 

 

• Produktutveckling

• Analyslaboratorium

 
           
 

EminTech utvecklar produkter inom områden
där ytkemi är viktigt.
 
Exempel på sådana produkter är läkemedel,
medicintekniska produkter, livsmedel samt
tekniska emulsioner och geler.

Växla till den internationella
webbplatsen emintech.com

 

 
        Områden som specifikt
behandlar emulsioner är
 
       
markerade i tabellen nedan.  
 
           
   
Navigering på webbplatsen emintech.com  

Services

Technologies

Solutions

EminTech

  Strategy Reports   MicroEmulsions   Protein/Peptide activity   About
  Product Development   Self Emulsifying Oils   Drug targeting   Contact
    Therapeutic Areas   Polymer Gels   Controlled Release    
  Trouble shooting   Creams and Ointments   Increased Solubility   Start Page
  Analytic services   Dispersions   Stabilising Active Ingredient    
 

 

Image analysis   Lipid Liquid Crystals   Production    
 

 

Water activity analysis   Polar Lipid Crystals        
       Instrument tests            
      Rheology analysis            
                   
 
           
    uppdat 20201030